Trong bài viết này, mời các bạn cùng chúng tôi cùng tìm hiểu về các đơn vị đo áp suất đang sử dụng phổ biến trên thế giới hiện nay.

Các đơn vị đo áp suất phổ biến trên thế giới

Áp suất là gì

Áp suất (Pressure) là một đại lượng vật lý, được định nghĩa là lực trên một đơn vị diện tích tác dụng theo chiều vuông góc với bề mặt của vật thể. Trong Hệ Đo Lường Quốc Tế (Système International d'unités - SI), đơn vị của áp suất bằng Newton trên mét vuông (N/m2), nó được gọi là Pascal (Pa) mang tên nhà toán học và vật lý người Pháp Blaise Pascal. Áp suất 1 Pa là rất nhỏ, nó xấp xỉ bằng áp suất của một đồng đô la tác dụng lên mặt bàn. Thường áp suất được đo với tỉ lệ bắt đầu bằng 1kPa = 1000Pa.

Phương trình miêu tả áp suất: p = F / S

Trong đó: p là áp suất, F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép có diện tích tiếp xúc là S.

Áp suất là gì

Các đơn vị đo áp suất phổ biến

Trong Hệ Đo Lường Quốc Tế áp suất được tính bằng M/m2 (hay còn gọi là Pa) với 1Pa=1N/m2. Ngoài ra, chúng ta còn có một số đơn vị đo áp suất khác như atmosphere (1atm=101325 Pa), Torr, mmHg (1torr=1mmHg=1/760atm=133,3Pa), at (atmosphere kỹ thuật 1at=0,98.10^5 Pa).

Các đơn vị đo áp suất phổ biến


Átmốtphe kỹ thuật (technical atmosphere) là đơn vị áp suất không nằm trong Hệ Đo Lường Quốc Tế, tương đương một kilôgam lực trên xentimét vuông, có ký hiệu là at. Chúng ta có 1 at = 98,0665 kPa ≈ 0.96784 átmốtphe tiêu chuẩn.

Torr là một đơn vị đo áp suất không thuộc Hệ Đo Lường Quốc Tế (SI) và bằng 1/760 atmôtphe. Người ta gọi đơn vị đo áp suất này là torr nhằm tưởng nhớ nhà vật lý và toán học người Ý Evangelista Torricelli, người đưa ra nguyên lý hoạt động của phong vũ biểu năm 1644.

Milimét thủy ngân là một đơn vị đo áp suất, trước đây được định nghĩa là áp suất chính xác được tạo ra bởi một cột thủy ngân cao một nghìn milimet và hiện được xác định là chính xác 133.322387415 pascal. Nó được ký hiệu là mmHg hoặc mm Hg. Mặc dù không phải là một đơn vị SI, milimet thủy ngân vẫn được sử dụng thường xuyên trong y học, khí tượng, hàng không và nhiều lĩnh vực khoa học khác.

Một milimet thủy ngân bằng khoảng 1 Torr, đó là 1/760 của áp suất khí quyển tiêu chuẩn (101325/760 ≈ 133.322368421053 pascal). Mặc dù hai đơn vị không bằng nhau, sự khác biệt tương đối (dưới 0,000015%) là không đáng kể cho hầu hết các sử dụng thực tế.

Bảng chuyển đổi đơn vị đo áp suất

Bảng chuyển đổi đơn vị đo áp suất