Liên hệ với Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Minh Việt

MINH VIET ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD
 
1225 Hoang Sa, Ward 5, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
 
Tel: +84-8-39934871                  Fax: +84-8-39934873
 
Email: info@mvtech.com.vn
 
Hotline : 0979955168; 0966668424
 
Website: https://mvtech.com.vn/
 
https://mvtechnology.vn/