Khách hàng của Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Minh Việt
Trung Nguyen Coffee Plant
Trung Nguyen Coffee Plant
Masan
Masan
Olam Coffee Plant
Olam Coffee Plant
PVD TECH
PVD TECH
JANBEE CORPORATION
JANBEE CORPORATION
Vinacafe
Vinacafe
SaigonPaper
SaigonPaper
South Basic Chemical Company
South Basic Chemical Company
Quang Ngai Sugar Joint Stock Company
Quang Ngai Sugar Joint Stock Company
Lam Son Sugar Plant
Lam Son Sugar Plant
Saint Gobain
Saint Gobain
SEEN Technologies Corporation
SEEN Technologies Corporation
Casumina
Casumina