Teflon Lined Valve

Teflon Lined Valve

 

Ball valves: GFT SPHERON9® SPI SPA

Butterfly valves: GFT Papillon PPW PPL

Diaphragm valves: GFT MV

Samping valves and systems: GFT PROVARON PRN

Strainer: GFT GS

Sight glasses: GFT PSG

Check valve with sight glass: GFT CVBSG

Check valves: Ball, hollow ball and butterfly: GFT CVB (-H), CVS